Friday, September 10, 2010

Албан ёсны TOEFL Тестийн гарын авлага (Электрон ном-татаж авах)

Албан ёсны TOEFL Тестийн гарын авлага (Электрон ном-татаж авах)
-Жинхэнэ TOEFL-ийн 100 гаруй асуулт мөн Эссэ сэдвүүд
-Унших, сонсох, ярих, бичих чадварыг дээшлүүлэх дасгал, арга барилууд
- 2 бүтэн iBT TOEFL-ийн тест
-Онооны дэлгэрэнгүй тайлбар
-Тест өгсөн хүмүүсийн санаа, сэтгэгдэл

Шаардагдах систем
-Windows 2000, Windows XP, Windows Vista

Татаж авах арга
Та худалдагчтай холбоо барихад худалдагч таны емайл хаяг руу е-номыг явуулах болно.

No comments:

Post a Comment